DDC Group

DDC, akronim za Direct Data Capture, je globalni lider na polju outsourcinga poslovnih procesa (BPO). Uspostavljen 1989, DDC trenutno ima preko 4.800 zaposlenih i operira iz kancelarija u New Yorku, Cincinnatiu, Atlanti, Manchesteru, Worksopu, Ossu i Sarajevu. Višegodišnje iskustvo na polju procesiranja podataka, omogućuje nam da obezbijedimo visokokvalitetne, sigurne i precizne BPO usluge.

DDC Central Europe

DDC Central Europe je bosanskohercegovačka kompanija sa sjedištem u Sarajevu, mješovitog vlasništva DDC Group-e i domaćih investitora. Kao članica DDC Grupe, DDC Central Europe preko svoje grupacije u mogućnosti je direktno izaći na međunarodno tržište, i ponuditi svoje usluge širom svijeta, sa akcentom na Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu.
 

DDC Central Europe je osnovan sa dva cilja, i to:

Prvi, da kroz DDC grupaciju pruži visoko kvalitetne, na svjetskom nivou cijenom konkurentne usluge na polju BPO-a, upošljavajući visoko obrazovan kadar sa teritorije BiH, koji će voditi timove kroz razne projekte. Ova kombinacija, profesionalnih svijetskih i BiH lidera, ključ je za uspijeh DDC Central Europe, koji želi da podstakne izvoz usluga BPO-a širom svijeta. S druge strane, tehnike i tehnologije koje se koriste u BPO-u, za cilj imaju smanjenje troškova administracije i pojednostavljenje birokratije na svim nivoima.

Drugi cilj DDC Central Europe-a jeste, da iskoristi te tehnike i tehnologije, i tržištu u BiH (i regiji) pruži usluge digitalizacije podataka, eArhiva, i sl. i postane strateški partner državnim institucijama i privatnim kompanijama pri nabavci BPO usluga.

Trenutno, primarna usluga koju DDC Central Europe d.o.o. Sarajevo pruža na tržištu BiH je digitalizacija podataka. U najvećem omjeru, ovo se odnosi na eArhive – elektronske arhive.

Elektronsko arhiviranje ima više ciljeva, a najbitniji su:
- Sačuvati podatke sa dokumenata (papira u fizičkom obliku)
- Omogućiti brzu pretragu
- Smanjiti (osloboditi) arhivski prostor

Za više informacija, posjetite link "Šta nudimo? ".